14-04-09

Butterfly Dance i

Nieuwe soundhealing performance met live muziek ! 

Om tot beweging, heling en ontspanning te komen .

Harmonisch stemgebruik en helende aardedrums om tot de fijne helende trillingen te komen die tot op celniveau binnendringen tijdens het dansen.